Welke tuinbouwthema's spelen er?

20-03-2019    08:39   |    Goedemorgen

Welke tuinbouwthema’s spelen er een rol in de komende waterschapsverkiezingen en de Provinciale Statenverkiezingen? Begrippen als infrastructuur, waterhuishouding en herstructurering krijgen op regionaal niveau steeds een andere invulling. De afgelopen dagen schreven we over de specifieke thema’s in de verschillende regio’s.

In de regio Groningen, Drenthe en Gelderland-Oost werken provincie en waterschappen samen aan de verbeterde kwaliteit van oppervlaktewater. Ook worden de mogelijkheden van omgekeerde osmose bij grondwater bekeken. Regio-ondersteuner Harrie Vreman vertelt daarnaast over de alternatieven voor duurzame energie: biomassa, ondiepe aardwarmte en bio-energie.

Ook in de regio Limburg wordt gewerkt aan schoon water door Provincie en waterschap. De beschikbaarheid van gietwater staat na de droge zomer weer scherp op het netvlies. Om naar duurzame energie te gaan, is warmteopslag in de bodem een optie. Verder vertelt regio-ondersteuner Annemie Hermans dat het in gesprekken met Provincie gaat over ruimte voor glastuinbouw in de Provinciale Omgevingsvisie en over de huisvesting van arbeidsmigranten.

In de regio Brabant/Zeelandis Wendy Klijn regio-ondersteuner. In Brabant zit het ruimtelijk beleid al 12 jaar op slot en kunnen glastuinbouwondernemers om verschillende redenen niet groeien. De Provincie werkt aan een discussienota en heeft ZLTO en Glastuinbouw Nederland om input gevraagd. In Zeeland is het voornamelijk zoeken naar oplossingen voor extreme droogte.

In de regio West-Gelderland is het elektriciteitstekort een groot probleem. Het net zit vol en er is nog geen ruimte voor uitbreiding. Liander en de tuinbouwsector gaan inventariseren welke behoefte er de komende jaren is bij tuinbouwondernemers. Verder speelt CO2-voorziening en warmte ook een rol. Geothermie is niet zo kansrijk, maar warmte- en koude-opslag zou wel een optie zijn.

In de regio Zuid-Holland is de waterkwaliteit afgelopen jaar verbeterd dankzij een gezamenlijke aanpak van waterschap en glastuinders. Een volgend project is onderzoek naar het beschikbaar maken van goed gietwater met omgekeerde osmose. In aanvulling op geothermie gaan de tuinbouwclusters Westland en Oostland gebruikmaken van restwarmte uit de Rotterdamse haven. Samen met de Provincie wordt in een omgevingsvisie de belangrijke economische waarde van de tuinbouw opgenomen.

In de diverse regio Friesland, Noordoostpolder en Overijssel zijn meerdere tuinbouwclusters waar zuiveringsplicht en emissie loos telen een rol spelen. Energie is een tweede groot thema. Aardwarmte wordt onderzocht, net als de mogelijkheden om dat te koppelen aan een biomassacentrale. Tot slot noemt regio-ondersteuner Gerard Selman arbeid een belangrijk thema.

In de regio Noord-Holland zijn er lokale oplossingen voor een duurzame energievoorziening. Zo is er restwarmte uit datacenters beschikbaar voor een klein tuinbouwcluster. Regio-ondersteuner Leonie Claessen spant zich er met haar LTO-collega’s voor in dat in ruimtelijke plannen van de provincies voldoende aandacht is voor de glastuinbouw. 


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

B(l)oeiend!

Onze collega Jolanda krijgt steeds meer fans op haar Instagram-account. En wij snappen wel waarom. Onlangs plaatste ze deze foto van een...

LinkedIn: De zomer is begonnen

Afgelopen vrijdag werden op het Museumplein in Amsterdam zonnebloemen uitgedeeld om de start van de zomer te vieren. Op LinkedIn blikt...