'Weinig residu op groente uit Nederland'

10-12-2019    10:18   |    AgriHolland/NVWA

Er zijn weinig overschrijdingen van de maximaal toegestane gehalten van resten van bestrijdingsmiddelen in groente en fruit uit Nederland en de Europese Unie. Overschrijdingen worden vooral gevonden in producten uit een aantal niet-Europese landen zoals Turkije, Colombia, Suriname, de Dominicaanse Republiek, Mexico en Kenia.

Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) tussen januari 2017 en december 2018. De NVWA controleert risicoproducten uit deze landen extra vaak bij import.

Voor sommige producten uit bepaalde landen gold de afgelopen jaren binnen heel Europa een verscherpt import-controle regime. Dat blijkt te werken. Producten zoals druiven uit Peru en aubergines uit Thailand voldoen vaker aan de eisen en worden dan weer van de lijst voor verscherpte importcontrole afgevoerd. Vervolgens moet uit marktonderzoek blijken of de verbeterde kwaliteit ook blijvend is.

Honderden verschillende residuen
De NVWA controleert steekproefsgewijs of wordt voldaan aan de maximum residulimieten. Monsters worden genomen en geanalyseerd op residuen. Een deel van de steekproef is representatief voor een productgroep op de markt, bij een ander deel wordt risicogestuurd bemonsterd. De bemonsterde groente- en fruitmonsters worden met multi-residumethoden op 200 tot 500 verschillende residuen van bestrijdingsmiddelen onderzocht.

Gezondheidskundige grenswaarde
Wanneer sprake is van overschrijding van de limiet zonder dat ook de gezondheidskundige grenswaarde is overschreden, volgt een boete of een waarschuwing. Ook mag het betreffende product niet meer worden verhandeld. Wanneer het gaat om bemonstering aan de buitengrens van de Europese Unie verbiedt de NVWA de invoer. Bij overschrijding van de gezondheidskundige grenswaarde wordt ook zo snel mogelijk de partij uit de handel gehaald en vernietigd. Dergelijke overschrijdingen in partijen groenten en fruit worden via het Europese Rapid Alert Systeem RASFF gemeld aan de Europese Commissie en de overige Europese lidstaten.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws