Boze brief aan RFH: 'Voelt als mes in rug'

21-07-2021    09:58   |    Goedemorgen

Het bestuur van Vakvereniging Flora Futura heeft een brief gestuurd aan directeur Steven van Schilfgaarde van Royal FloraHolland gestuurd, in reactie op recente ontwikkelingen rond het landelijk veilen. Daarin wordt de handelswijze van de veiling gelaakt.

"14 mei jl hebben wij in een brief aangegeven onze samenwerking met Royal FloraHolland voorlopig on hold te zetten, in afwachting van de reactie op de brief van de VGB. Inmiddels krijgen wij een aardig beeld van de plannen van RFH en de consequentie die deze hebben voor de toekomst van zowel de kwekerijen als handelsbedrijven in onze achterban.

Zoals eerder toegelicht hebben wij dit jaar intensief de samenwerking met Royal FloraHolland gezocht. Ondersteund door de resultaten uit onze enquête hebben wij gedetailleerd kunnen aangegeven waar de plannen van RFH, met name met betrekking tot de implementatie van het landelijk veilen, problemen opleveren voor onze achterban.

Wij zijn ervan overtuigd dat RFH alle middelen in handen heeft om een platform te maken dat voor veel van haar leden en klanten van toegevoegde waarde is maar de uitvoering daarvan is voor ons niet zichtbaar waaruit wij concluderen dat de veiling andere intenties heeft. RFH pakt slechts verbeterpunten op die voor de organisatie zelf interessant zijn, aandachtspunten die voor haar leden en/of klanten essentieel zijn worden volledig genegeerd.

Het even snel doordrukken van landelijk veilen op het moment dat alles on hold staat, zonder rekening te houden met de behoeftes van de gebruikers en de afspraken die Royal FloraHolland en Flora Futura hebben gemaakt, voelt voor veel kwekers en handelaren als een mes in de rug. Van een win-winsituatie is in ieder geval geen sprake.

Door de keuze van RFH voor de ‘One size fits all’ oplossing in het landelijk veilen is Flora Futura genoodzaakt te zoeken naar alternatieve oplossingen die wel recht doen aan het exclusieve assortiment sierteeltproducten waar Nederland sterk in is en aan de bedrijven die daarvan afhankelijk zijn.

Wij zullen de samenwerking met andere gelijkgestemde ketenpartners daarom verder intensiveren in de zoektocht naar een platform dat wel geschikt is voor deze tak van onze business. Mocht Royal FloraHolland uiteindelijk tot de conclusie komen dat de huidige rücksichtslose weg toch niet de juiste is dan horen wij dat graag."


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws