Video: Hoe crisisproof is het Tuinbouwakkoord?

26-06-2020    10:45   |    Goedemorgen

Het Tuinbouwakkoord weerspiegelt de gezamenlijke ambitie voor het tuinbouwcluster om een duurzame toekomst op te pakken. En toen was daar de coronacrisis. De crisis heeft de kwetsbaarheid van het tuinbouwcluster bloot gelegd. Zo zijn er veel vragen over de sterke internationale oriëntatie tuinbouw en de onzekere factoren naar de toekomst. Samen met twee leden van het Regieteam van de crisisorganisatie, Adri Bom en Jaap Bond, besprak Greenports Nederland gisteren de kracht van het tuinbouwcluster besproken, werd teruggekeken op de afgelopen periode en werd een doorkijkje gemaakt naar de toekomst.

Ook werden gisteren de nieuwe tuinbouwcijfers gepresenteerd die zijn opgesteld door CBS en WEcR. Daarin kwam naar voren dat het gehele tuinbouwcluster een bijdrage van 21,1 miljard euro heeft aan de Nederlandse economie, bijna 3 procent van het BBP. CBS landbouweconoom Cor Pierik lichtte deze toe en liet ook zien wat de invloed van de coronacrisis is geweest op de exportwaarde voor de verschillende sectoren.

Wat zijn de effecten van deze crisis op de lange termijn en moeten plannen misschien worden herijkt? Om hierop voorbereid te zijn worden er op dit moment toekomstscenario’s uitgewerkt zodat deze als hulpmiddel kunnen dienen voor ondernemers om keuzes te maken voor de lange termijn. Michiel Gerritsen (namens de tuinbouwbranches) en Nicolas van Geelen (strategisch adviseur Provincie Zuid-Holland) lichten de aanpak voor deze toekomstscenario’s toe.

De nieuwe inzichten uit deze toekomstscenario’s worden verbonden met de regio’s,  de verschillende productieclusters en de thema’s van het Tuinbouwakkoord. Dit wil Greenports Nederland op 1 oktober met iedereen delen tijdens het tweede Nationale Tuinbouwcongres. Meer informatie over de invulling en plaats volgt in september.

Kijk hier de digitale Meet up terug


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Luister KAS Live! terug

Gisteren de uitzending van KAS Live! op Paprika Tasty Radio gemist? Je kunt 'm nog een keer rustig...