Twijfels over Westlands zuiveringscollectief

08-01-2021    10:30   |    WOS

Diverse fracties in de Westlandse gemeenteraad hebben twijfels ten aanzien van een garantstelling van de gemeente voor een waterzuiveringscollectief van glastuinders.

Dat meldt de WOS. Het gaat daarbij onder meer om de vraag of een sprake zou kunnen zijn ongeoorloofde staatssteun, zo bleek in een commissievergadering van de gemeenteraad.

Sinds 1 januari 2018 zijn glastuinbouwbedrijven verplicht om voor minimaal 95 procent van de gebruikte gewasbeschermingsmiddelen uit hun afvalwater te zuiveren. Om aan deze eis tegemoet te komen, konden tuinders een eigen voorziening gaan treffen of zich verenigen in een collectief. In dat laatste geval, kregen zij drie jaar lucht (tot 1 januari 2021) om de gezamenlijke zuivering voor elkaar te krijgen.

Glastuinbouw Nederland
Feitelijk is er in Westland slechts één collectief operationeel geworden: Vlotwatering. Andere groepen van kwekers waren ook wel bezig met het stichten van collectieven, echter deze wilden maar niet van de grond komen. Belangenorganisatie Glastuinbouw Nederland liet dat niet op zijn beloop en vroeg aan het Hoogheemraadschap van Delfland om een oplossing te vinden. Delfland is daarmee aan de slag gegaan en raamt de investeringskosten op circa 12,7 miljoen euro. Het hoogheemraadschap is bereid dit te gaan uitvoeren voor de inmiddels opgerichte Waterzuiveringscoöperatie Westland, maar verlangt wel dat de gemeente Westland en de provincie Zuid-Holland hiervoor garant staan.

300 kwekers
Aan genoemde coöperatie doen naar verwachting rond de 300 kwekers mee, die samen goed zijn voor ruim 1.000 hectare bruto kasoppervlak. Momenteel wordt nog de levensvatbaarheid van dit collectief in kaart gebracht, de zogeheten businesscase. Omdat er veel aspecten niet duidelijk zijn, willen meerdere fracties eigenlijk nog niet in de komende gemeenteraadsvergadering (19 januari)  praten over een zogeheten intentiebesluit. Zo is onder meer nog in onderzoek of er wellicht sprake is van ongeoorloofde staatssteun. Er zijn immers ook heel wat tuinders die voor eigen rekening oplossingen getroffen hebben. Het bedrijf Waterson dat zelf in die markt actief is, heeft al bezwaren kenbaar gemaakt tegen de door het college voorgestelde oplossing. 


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws