Testen essentieel, sneltests nog niet betrouwbaar

21-10-2020    10:47   |    Glastuinbouw Nederland

Bij vermoedens van corona kan iedereen zich gratis bij de GGD laten testen. Een afspraak kan worden gemaakt via de speciale website. De uitslag volgt meestal binnen 48 uur na afname. Naast deze publieke voorziening zijn er commerciële aanbieders van tests, zo meldt Glastuinbouw Nederland.

Deze commerciële aanbieders doen in feite hetzelfde als de GGD, maar vragen hiervoor een vergoeding. Zeker toen het aantal beschikbare tests bij de GGD ontoereikend was, kozen werkgevers voor deze commerciële aanbieders. Inmiddels neemt de capaciteit bij de GGD toe en daarmee de noodzaak af om bij een andere partij te laten testen. Het streven is om in november dagelijks 90.000 coronatests te kunnen afnemen. Deze link verwijst rechtstreeks naar de website voor de coronatest.

Geduld met sneltests
Het huidige testbeleid steunt op de zogenoemde PCR-test. Deze geeft op dit moment de meest betrouwbare uitslag. Een belangrijk nadeel is echter dat men relatief lang op de uitslag moet wachten, ook bij commerciële testers. Daarom wordt op dit moment hard gewerkt aan de ontwikkeling, validatie en uitrol van sneltests. Daarmee kan sneller worden bepaald of iemand corona heeft.
Het kabinet en GGD Nederland zijn daarnaast met werkgevers in gesprek over het inrichten van een zogenaamde sneltestinfrastructuur. Het doel daarbij is het bestrijden van een uitbraak en het openhouden van cruciale onderdelen van het maatschappelijk verkeer en de economie.

Risico verkeerde uitslag
Het wordt afgeraden om nu al in omloop zijnde sneltests te gebruiken. Het risico dat deze een verkeerde uitslag laat zien, is op dit moment nog te groot. En de gevolgen bij een slechte test kunnen enorm zijn: mogelijke bedrijfssluiting als het bedrijf een haard blijkt te zijn. De verwachting is dat de eerste sneltests via de GGD in november beschikbaar komen. Dat zal stapsgewijs gaan, afgestemd op locatie en doelgroep. Het initiatief van de werkgevers zal daarbij worden betrokken. Een brede uitrol van sneltests voor iedereen, met of zonder klachten, laat echter nog langere tijd op zich wachten.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws