Telen zonder lozingen wordt gemakkelijker

15-11-2019    09:59   |    Glastuinbouw Waterproof

Het PPS project Ion Specifiek Telen ontwikkelt een nieuwe nauwkeuriger manier van meten en doseren van de voeding, waarmee de voedingssamenstelling van alle macro-elementen op uurbasis kan worden afgestemd op de plantopname. Hierdoor wordt telen zonder lozingen gemakkelijker en kan de groei van de plant beter worden beheerst en geoptimaliseerd.

Veel aandacht in het project gaat uit naar de randvoorwaarden voor acceptatie door de praktijk. Hiervoor is nodig dat we kunnen aantonen dat door deze techniek en methodiek te gebruiken er een aantoonbaar groei-effect is en dat de meet- en doseertechniek robuust en betrouwbaar zijn.

Zuurstofverbruik wortels
In de eerste zes maanden van het project is een lab-opstelling gebouwd, waarmee het zuurstofverbruik van wortels is te meten. Voedingsopname van wortels kost energie, die wordt geleverd door het verbranden van assimilaten met zuurstof. Daarom is het zuurstofverbruik van de wortels een goede maat voor de hoeveelheid assimilaten die de plant gebruikt voor voedingsopname. Deze assimilaten kunnen dus niet voor bovengrondse groei worden gebruikt. Zo is aan het zuurstofverbruik van wortels te zien hoeveel groei niet-optimale voeding kost.

Digitaal bemestingsadvies
Ook is vastgelegd hoe de ionspecifieke metingen tot een daadwerkelijke ionspecifieke dosering gaan leiden. Data gaat van de meter naar WUR Glastuinbouw voor een digitaal bemestingsadvies. Dit voedingsadvies gaat dan naar bemestingsspecialist Van Iperen (vloeibare voeding). Een liter recept gaat vervolgens naar Priva, waarmee tenslotte de doseringen van de voedingsunit worden aangestuurd.

Lees hier verder


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws