'Liggen op schema met collectieve zuivering'

16-09-2020    10:35   |    Glastuinbouwwaterproof.nl

De aanleg van 35 km riolering en 54 pompen om het afvalwater van 250 ha glastuinbouw in de Bommelwaard naar de waterzuiveringsinstallatie bij Zaltbommel te krijgen. Begin september lag de uitvoering van het collectieve zuiveringsinitiatief nog mooi op schema, meldt chrysantenteler en woordvoerder David van Tuijl. Hij is ook lovend over het nog veel grotere collectief dat in het Westland gestalte krijgt.

Kort na het voortgangsoverleg met bestuurders en uitvoerders heeft David van Tuijl uit Brakel er alle vertrouwen in dat de eerste kubieke meters afvalwater uit tuinbouwcentrum Bommelwaard eind december de zuiveringsinstallaties in Zaltbommel passeren. “Na het lange en intensieve voorbereidingstraject zou dat heel veel voldoening geven”, zegt de teler en voorman van het regionale zuiveringscollectief. “Niet alleen omdat we daarmee voldoen aan onze wettelijk zuiveringsplicht, maar ook omdat we met elkaar zo’n lange, soms hobbelige weg hebben afgelegd. De uitvoering ligt op schema én budget, dus ik kan op dit moment alleen maar tevreden zijn.”

Zuiveringsstappen
Als het goed is liggen de leidingen en pompen rond 1 november allemaal op hun plaats. Ook de waterbuffers op de bedrijven moeten dan op niveau zijn, zodat er een redelijk constante waterstroom door de gloednieuwe riolering naar Zaltbommel kan stromen. Na enkele weken inregelen moet de installatie rond Kerstmis volledig operationeel zijn. Dan wordt het tuinbouwwater, dat gescheiden van andere waterstromen via het nu gerealiseerde rioolstelsel wordt aangevoerd, in meerdere stappen gefilterd en gezuiverd van nog aanwezige meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Na zuivering wordt het water geloosd op de Waal. “Dan lopen we weer vooraan in duurzaam produceren en dat zal in de sloten langs onze bedrijven zeker tot verbetering leiden van de waterkwaliteit”, zegt de teler enthousiast.

Lees hier verder


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws