Leden worden aandeelhouder DOOR

17-01-2020    10:35   |    Goedemorgen

Met ingang van 1 januari 2020 verandert Coöperatie DOOR haar organisatiestructuur naar een coöperatie op aandelen. Dit heeft voor de circa 40 ondernemers duidelijke voordelen.

“Een coöperatie valt of staat met een duidelijk gezamenlijk belang. Gezamenlijke verkoop en marketing is daarbij heel belangrijk, maar de onderlinge band en het samenwerken wordt nog hechter als je ook samen een bedrijf hebt waar je aandeelhouder van bent. De nieuwe organisatievorm biedt een goede structuur om samen met de leden de volgende stap te zetten; van samen werken naar samen ondernemen”, aldus Algemeen Directeur Jan Opschoor. 
 
Voordelen leden 
Door de herstructurering worden de leden aandeelhouder van coöperatie DOOR. Dit vergroot de betrokkenheid van de aandeelhouders. Niet alleen in financiële zin, ook het goed functioneren van de coöperatie wordt voor leden belangrijker. Leden gaan de coöperatie als verlengstuk van hun eigen bedrijf zien. Het bevordert het nemen van lange termijn beslissingen. De nieuwe ondernemende structuur kan tevens een oplossing bieden voor leden die op afzienbare termijn hun bedrijf willen stoppen.  
 
Voordelen voor de organisatie
De coöperatie op aandelen biedt een goede structuur om gezamenlijke investeringen mogelijk te maken en ondernemerschap te stimuleren. Het versterkt  de binding met de leden op een positieve manier. Het geeft stabiliteit in het ledenareaal voor de toekomst. Hetgeen belangrijk is voor het nemen van beslissingen met lange termijn consequenties. “Dit voordeel wordt ook gezien door banken en andere financiers. Het vergemakkelijkt het aantrekken van externe financieringsbronnen”,  aldus financieel directeur Stefan van Vliet.
 
Toekomst Coöperatie
DOOR is dankzij de nieuwe aandelenstructuur binnen een coöperatieve vorm, klaar voor de toekomst.  “Alle bij DOOR aangesloten leden zijn positief over de toekomstgerichtheid van de nieuwe structuur. Hiermee versterken we onze identiteit en positie. DOOR is er voor bedrijven die er ook over 20 jaar nog willen zijn en zorgt goed voor leden die mee hebben gebouwd aan de huidige organisatie. Dus zorgplicht in combinatie met toekomstgerichtheid”, aldus Algemeen directeur Jan Opschoor.  


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Instagram: Ja of nee?

Paprikakwekerij Moors brengt op Instagram de koelkaststicker van Jumbo en het Voedingscentrum onder de...