Johan Osinga naar ministerie LNV

18-07-2018    14:36   |    Goedemorgen

Ir. J.M. (Johan) Osinga wordt directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 september.

Johan Osinga is sinds 2015 algemeen directeur/provinciesecretaris bij de Provincie Overijssel. Daarvoor was hij bij de provincie directeur Strategie. Eerder vervulde hij diverse functies bij het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Zo was hij onder andere directeur bij de directie Visievorming, ontwerp en strategie en tevens projectdirecteur Nota Ruimte.

Johan Osinga studeerde Cultuurtechniek aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. De benoeming van Johan Osinga is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

LinkedIn: Brinkman bouwt in Venlo

Royal Brinkman bouwt een nieuwe vestiging in Venlo. Eén van de vele signalen dat het tuinbouwgebied rondom Venlo een enorme vlucht aan het...

'Tuinen Bij' Holland Strelitzia

Wij mochten weer even komen tuinen. Dit keer in Zevenhuizen bij Holland Strelitzia, je weet wel die mooie papegaai bloemen. Nu nog vol in de...