Investeringsruimte hangt af van schermgebruik

20-06-2022    09:41   |    Kas als Energiebron

De investeringsruimte van de onderzochte schermconcepten in het project ‘Energieproducerende schermen’ hangt af van het schermgebruik, de waarde van de geproduceerde elektriciteit en de terugverdientijd. Voor de zwaarst geschermde teelten (max 6 mol/dag, 2600 schermuren) wordt maximaal 55 kWh/m² kas per jaar geproduceerd bij 100% PV-bedekking. Dat concluderen de onderzoekers van Wageningen University & Research in het eindrapport van het project.

Bij een realistische waarde van 100 Euro/MWh en een terugverdientijd van 10 jaar zal de investeringsruimte liggen tussen ca. 27 euro/m² bij een PV-bedekking van 25% en ca. 62 euro/m² bij 100% bedekking, inclusief de kosten voor een uitgespaard 2e scherm. Voor minder zwaar geschermde teelten zal deze investeringsruimte evenredig minder zijn met het aantal schermuren.

Lees hier verder


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Geslaagde Horti Experience

Al weer voor de achtste keer bezochten de buitenlandse Royal Brinkman medewerkers deze week het hoofdkantoor...