GroentenFruit Huis: verbreed kringloopaanpak

11-10-2019    07:30   |    Goedemorgen

GroentenFruit Huis kijkt positief aan tegen de visie van het ministerie inzake kringloopland- en tuinbouw. Deze week presenteerde de taskforce verdienmodellen kringlooplandbouw het rapport 'Goed boeren kunnen boeren niet alleen' aan minister Schouten van LNV. De taskforce heeft een advies met randvoorwaarden opgesteld voor een verdienvermogen van een circulaire landbouw.

GroentenFruit Huis denkt door middel van duurzame productie en handel, zeker een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de duurzame samenleving die de minister met de kringlooplandbouw beoogt. Als organisatie willen we betrokken zijn en graag meedenken hoe we de doelen uit het rapport met elkaar kunnen bereiken. Het juiste verdienmodel voor ondernemers met een langer termijn perspectief is daarbij essentieel. Wij zijn van mening dat inspanningen voor duurzaamheid en kringlooplandbouw beloond moeten worden voor alle boeren en tuinders en partijen in de afzetketen. Van groot belang is daarbij dat niet één partij in de keten in een dominante positie komt.

Wie betaalt?
Er wordt door de taskforce geopperd om te komen met heffingen voor CO2 en stikstof. Wij voorzien ongewenste effecten van het invoeren van deze heffingen. De vraag is wie de rekening hiervoor gaat betalen. De kans is groot dat die op het bord van de consument terecht komt. Uit een recente consumentenpeiling van onderzoeksbureau Multiscope blijkt dat een hogere prijs een nadelig effect heeft op de consumptie van groenten en fruit. Met name bij de groep met lagere inkomens, die toch al een achterstand heeft in de consumptie van groenten en fruit ten opzichte van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid door de Wereldgezondheidsorganisatie. Met het verhogen van de consumentenprijzen worden gezonde producten minder bereikbaar voor bepaalde groepen consumenten.

Gelijk Europees speelveld
GroentenFruit Huis vraagt minister Schouten verder te kijken dan de landsgrenzen en de land- en tuinbouwsector alleen. Als handelsland is de Nederlandse economie afhankelijk van import en export. Dit geldt in hoge mate ook voor de groente- en fruitsector. Het instellen van nationale regels en eventueel heffingen is ongewenst. GroentenFruit Huis pleit daarom voor een gelijk Europees speelveld waarbij wordt uitgegaan van wettelijke Brusselse bepalingen. Nu al is Nederland voorloper met allerlei bovenwettelijke private en publieke bepalingen en interpretaties van Brusselse wetgevingen. Nederland moet zich niet uit de markt prijzen en Nederlandse ondernemers moeten niet extra worden belast. We vragen ons dan ook af of de voorgestelde heffingen ook zullen gelden voor andere sectoren en activiteiten buiten de land- en tuinbouw?

Voortgang meten
Als organisatie hebben wij onze twijfels bij het instellen van een dashboard waarbij alle inspanningen die samenhangen met kringlooplandbouw in binnen- en buitenland moeten worden bijgehouden. Dit strookt in onze ogen met de vrije markt economie waar we onderdeel van uitmaken. Ook voorzien we allerlei praktische problemen om dit zinvol te realiseren omdat de discussie over hoe voortgang te meten op nationaal en internationaal niveau nog volop loopt.

Kortom GroentenFruit Huis is positief over de visie van het ministerie, maar heeft nog veel vragen over het advies van de taskforce en voorziet allerlei praktische maar ook juridische en mededinging- technische problemen. Gezonde producten moeten bereikbaar blijven voor alle consumenten.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Welkom in de studio!

De studio van Paprika Tasty Radio heeft een kleine restyling ondergaan. De wand is vanochtend voorzien van een...