1 op 8 loonwerkers wil uitbreiden

26-04-2017    09:55   |    KAS TuinbouwCommunicatie

Op 12,6% van de Nederlandse loonwerkbedrijven heeft men plannen om de bedrijfsactiviteiten uit te breiden, dan wel te laten opvolgen. Dit is een lichte daling ten opzichte van 2016, toen kwam dit percentage uit op 13,2%. Het aantal stoppende loonwerkers is relatief gezien gedaald.

Dit blijkt uit de LoonwerkScanner 2017 van AgriDirect, de jaarlijkse telefonische inventarisatie onder Nederlandse loonwerkbedrijven. In de maanden januari t/m maart 2017 werden ca. 1.500 loonwerkers benaderd met vragen over onder andere hun toekomst- en investeringsplannen.
 
Binnen de Nederlandse loonwerksector daalt het percentage uitbreidingsplannen naar 12,6%. In vergelijking met de overige agrarische sectoren in Nederland is dit een lage score. In 2016 had gemiddeld 17,0% van de Nederlandse land- en tuinbouwers plannen om de bedrijfsactiviteiten uit te bouwen*.
 
Percentage stoppers neemt licht af
Hoewel het percentage uitbreiders in de loonwerksector fors lager ligt dan het Nederlandse gemiddelde, ligt het percentage ‘stoppers’ ook opvallend lager dan gemiddeld (6,8%)*. Er zijn dit jaar relatief gezien minder loonwerkers die plannen hebben om de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of af te bouwen. In 2016 lag dit percentage op 4,3%, dit jaar blijft 3,7% over.
 
Binnen de loonwerksector is het percentage opvolgers dat klaar staat om het stokje over te nemen in de afgelopen twee jaar toegenomen. In 2015 lag dit percentage op 43,9%, dit jaar kan 45,2% van de loonwerkers rekenen op een opvolger. Het niveau van 2010 en 2011 wordt echter niet meer bereikt, maar de loonwerksector blijft op het gebied van opvolgplannen hoger scoren dan een gemiddeld Nederlands agrarisch bedrijf (35,0%).


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws