'Goed werkgeverschap tuinbouw breder uitdragen'

15-08-2019    09:56   |    Glastuinbouw Nederland

Ook dit jaar reikt Stigas de Gezond & Vitaal Werken Prijs uit. De organisatie is op zoek naar voorbeeldbedrijven die invulling geven aan duurzame inzetbaarheid. Een nominatie vanuit de glastuinbouw biedt de mogelijkheid om goed werkgeverschap breder uit te dragen, zo geeft Glastuinbouw Nederland aan.

Ook op gebied van arbeid werkt Glastuinbouw Nederland, samen met ondernemers, aan een verantwoorde toekomst. Goed werkgeverschap versterkt de concurrentiepositie van de glastuinbouw op de arbeidsmarkt. Dat is belangrijk, want enerzijds is sprake van een krimpende arbeidsmarkt op alle niveaus, anderzijds groeit de vraag naar hoger opgeleid personeel. Een ontwikkeling die wordt gevoed door schaalvergroting, specialisatie en internationalisering.

Behoud en doorstroming van het huidige personeel in de sector en voldoende instroom van gemotiveerde en vakbekwame medewerkers, valt of staat met een sterke positie van de glastuinbouw op de arbeidsmarkt. Niet voor niets ondersteunt Glastuinbouw Nederland haar leden met de oprichting van instellingen voor vragen over opleidingen, stages en vacaturevervulling, preventieve arbozorg en een helpdesk voor juridische vragen.

Concrete activiteiten
Om de glastuinbouw breder te positioneren als goede werkgever is positieve publiciteit richting andere sectoren van belang. Een nominatie van een glastuinbouwbedrijf voor de Gezond & Vitaal Werken Prijs 2019 van Stigas kan daar een bijdrage aan leveren. Bedrijven die van mening zijn in aanmerking te kunnen komen voor deze prijs, kunnen zich tot donderdag 15 augustus aanmelden, door een mail met motivatie en onderbouwing te sturen naar: info@spam-protectstigas.nl.

Lees hier meer informatie


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Aanmelden Spring Fair

Voor je het weet is het weer lente! Een periode waarin consumenten hun tuin weer zomerklaar willen maken. De...