Gebiedsgerichte aanpak van waterkwaliteit

16-10-2020    11:46   |    AgriHolland

Het hoogheemraadschap van Delfland start samen met de glastuinbouwondernemers rondom de Groeneweg in ’s-Gravenzande met een gebiedsgerichte aanpak om te komen tot verbetering van de waterkwaliteit. Met mobiele apparatuur worden continu metingen gedaan om eventuele bronnen van vervuiling op te sporen en terug te dringen. Het gaat om het zeventiende glastuinbouwgebied waar het hoogheemraadschap met deze aanpak aan de slag gaan.

In de gebiedsgerichte aanpak werkt het hoogheemraadschap van Delfland samen met de glastuinbouwondernemers, toezichthouders milieu van Omgevingsdienst Haaglanden, de gemeenten en Glastuinbouw Nederland. Het hoogheemraadschap gaat hierbij een jaar lang met een fijnmazig meetnet de waterkwaliteit van een polder of boezemgebied meten.

De resultaten bespreken medewerkers van het hoogheemraadschap met de ondernemers in het gebied. In de glastuinbouwgebieden waar eerder deze aanpak werd toegepast leverde dit goede resultaten op. Er zijn nauwelijks bewuste lozingen, er zijn minder lekkages en de ondernemers worden zich beter bewust van de effecten van hun handelen op de waterkwaliteit.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Even met vakantie!

De redactie van Goedemorgen gaat twee weken met vakantie. Daarom is de nieuwsbrief van vandaag even de laatste...