Collegebesluiten september

28-09-2020    10:35   |    Glastuinbouw Nederland

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft deze maand diverse besluiten genomen. Glastuinbouw Nederland zette ze op een rij.

NIEUWE TOELATINGEN:

Eradicoat Max (16056 N)
Dit insecten- en mijtenbestrijdingsmiddel op basis van de werkzame stof maltodextrine wordt voor professioneel gebruik toegelaten in de bedekte teelt van klein fruit, bladgroenten, peulgroenten, vruchtgroenten, kruiden (vers of gedroogd), bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen, vaste plantenteelt en veredeling- en zaadteelt van akkerbouw, groente- en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen .

VALMEC EC (16072 N) en VALMEC EW (16073 N )
Deze twee mijtenbestrijdingsmiddelen op basis van de werkzame stof abamectine worden voor professioneel gebruik toegelaten in de teelt van vruchtgroenten van Cucurbitaceae met niet-eetbare schil (bedekte teelt) en tomaat (bedekte, niet-grond gebonden teelt).

HELIOTERPEN ZWAVEL (16063 N)
Dit schimmelbestrijdingsmiddel op basis van de werkzame stof zwavel wordt voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van komkommer (niet grondgebonden bedekte teelt).

Botector® (16066 N)
Dit schimmelbestrijdingsmiddel op basis van de werkzame stof Aureobasidium pullulans strains DMS 14940 en 14941 wordt voor professioneel gebruik toegelaten in de teelt van druif, aardbei, bessen en braam- en framboosachtigen (Rubus spp.).


ETIKETUITBREIDING:

Azatin (14936 N)
Dit insectenbestrijdingsmiddel op basis van de werkzame stof azadirachtin wordt voor professioneel gebruik uitgebreid met de toepassing in de bedekte teelt van cucurbitaceae.

V10 (15614 N)
Deze elicitor op basis van de werkzame stoffen Mild Pepino Mosaic Virus isolate VX1 en Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC1 heeft een uitbreiding van het etiket gekregen voor professioneel gebruik betreffende de opkweekfase van tomaat.


RENEWALS EN HERREGISTRATIE GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN:

Vacciplant (13383 N)
Het middel op basis van laminarin wordt voor professioneel gebruik toegepast als elicitor in de onbedekte teelten van appel, peer, vruchtboomonderstammen en vruchtbomen van appel en peer en in de bedekte en onbedekte teelt van aardbei.

Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant; zie: www.officielebekendmakingen.nl. Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende Ctgb-besluit is vastgesteld. Deze besluiten worden gepubliceerd op de Ctgb-website.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws