Voorkomen lekstromen begint bij bewustwording

Voorkomen lekstromen begint bij bewustwording

In het project ‘Beperken en voorkomen (bodem)lekkages glastuinbouw’ is onderzocht of lekstromen vanuit de kas kunnen worden gesignaleerd met behulp van een relatief eenvoudige meetopstelling. Vraag is of een eventuele lekstroom qua omvang kan worden gekwantificeerd. Het onderzoek leert dat preventie begint bij meer bewustwording bij telers. Lekstromen zijn doorgaans bescheiden van omvang, maar vormen met elkaar wel een onwenselijke situatie.

Een lekstroom is een via de bodem uit de kas naar het oppervlaktewater wegstromende hoeveelheid ongezuiverd bedrijfswater. Dat varieert van een diffuse uitspoeling uit de grond tot directe waterlozingen via de drainageput. In het onderzoek zijn per meetronde de volgende watermonsters verzameld: voedings- en drainwater; grondwater in de kas; grondwater in de oever; drainageput (indien aanwezig); oppervlaktewater.

Lekken uit het teeltsysteem doen zich in de praktijk bijvoorbeeld voor doordat slangetjes die het voedingswater naar de planten brengen los hangen en op de grond druppelen. Ook kunnen er scheuren ontstaan in substraatmatten, waardoor tijdens de watergift het voedingswater uit de mat stroomt en op de bodem terechtkomt. Bij grondgebonden teelt, waarbij geen vorm van scheiding is van het gewas met de bodem, is de hoofdvraag of lekstromen zijn terug te zien in het grondwatersysteem buiten de kas (in de oever). Bij grondgebonden teelt wordt het voedingswater direct in de bodem gebracht. Voedingswater dat niet door het gewas wordt opgenomen, zakt weg in de bodem naar het grondwater.

Lees hier wat de conclusies uit het onderzoek zijn

Bron: Glastuinbouwwaterproof.nl

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie