€ 4,3 miljoen voor betere waterkwaliteit

€ 4,3 miljoen voor betere waterkwaliteit

Op vrijdag 3 februari tekenden de bestuurders van vijf waterschappen en de Provincie Zuid-Holland in Zoeterwoude een vernieuwde overeenkomst voor agrarisch waterbeheer. Voor de komende zes jaar is 4,3 miljoen euro beschikbaar voor agrariërs die maatregelen treffen om de waterkwaliteit op hun land en in de sloot te verbeteren.

Agrariërs voeren op hun eigen percelen maatregelen uit die helpen om de kwaliteit van het water én de biodiversiteit in en rond sloten te verbeteren. Het gaat om maatregelen die rekening houden met het leven in de sloot, zoals  het baggeren met de baggerpomp, het ecologisch schonen van de sloten en het onderhouden van natuurvriendelijk oevers. Ook voor maatregelen die bijdragen aan het opvangen en vasthouden van water is geld beschikbaar

“De waterschappen juichen alle initiatieven toe die helpen om de waterkwaliteit te verbeteren”, geeft hoogheemraad Waldo von Faber aan. “We ondersteunen agrariërs en stellen geld beschikbaar voor maatregelen die zij treffen op hun eigen grond. Door deze samenwerking komen we weer een stuk dichterbij onze doelstellingen voor schoon water in Zuid-Holland.”

Het grootste deel van het beschikbare geld (65%) komt bij de EU vandaan. De provincie is kaderstellend voor het agrarisch natuurbeheer vanuit het Natuurbeheerplan en zorgt voor de verdeling van geld vanuit de EU. Hoogheemraadschap van Rijnland, waterschap Rivierenland, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Hoogheemraadschap van Delfland en Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard nemen samen de overige 35% voor hun rekening. Gedeputeerden Jeannette Baljeu en Berend Potjer zijn blij dat provincie de samenwerking met waterschappen en agrarische collectieven voortzet. “Samen zetten we ons in voor een betere waterkwaliteit en meer biodiversiteit in het landelijk gebied.”

De ondertekening vond plaats in het werkgebied van de Groene Klaver, een agrarische natuurbeheercoöperatie van boeren, tuinders en bollenkwekers en één van de 40 gebiedscollectieven in Nederland. Zij zetten zich in voor het bevorderen van biodiversiteit, schoon water, een gezonde bodem en zuivere lucht.

Bron:

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Paprika Horti Newsradio. Luister terug!

Paprika Horti Newsradio
Luister mee!

Paprika Horti Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v