Greenport West-Holland zoekt nieuwe directeur

Greenport West-Holland zoekt nieuwe directeur

Greenport West-Holland (GPWH) is een onafhankelijk en uniek samenwerkingsverband van ca. 50 partners, verdeeld over: ondernemers, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen. Dit is de zogenoemde ‘triple helix’. Samen werken deze partners aan een economisch vitale en duurzame toekomst voor specifiek het regionale tuinbouwcluster in West-Holland. Greenport West-Holland faciliteert een actief netwerk, biedt experimenteerruimte en initieert gezamenlijke projecten. Innovatie vormt daarbij de rode draad.

Sinds de oprichting in 2014 is Greenport West-Holland onder leiding van de voormalige directeur sterk gegroeid. Anno 2023 is sprake van een zeer waardevol en actief netwerk. Zo lopen er op dit moment circa 40 projecten en zijn vrijwel alle stakeholders binnen het regionale glastuinbouwcluster aangesloten. Gezamenlijk wordt gewerkt aan de grote transities waarvoor het glastuinbouwcluster wordt gesteld.

Het programmabureau van Greenport West-Holland wordt gevormd door zelfstandige professionals, die - onder aanvoering van de directeur - verantwoordelijk zijn voor het ondersteunen van een effectieve en efficiënte netwerkorganisatie.

Voor deze ambitieuze opdracht zoekt Greenport West-Holland een nieuwe directeur.

Profiel
De juiste kandidaat voor deze functie heeft affiniteit met en interesse in de glastuinbouwsector en staat bekend als ambassadeur met een visie, heeft een realistische kijk op de uitdagingen waarvoor het tuinbouwcluster gesteld staat en gelooft in het positieve effect van de reeds ingezette transities door middel van samenwerking.

De directeur werkt nauw samen met de programmaregisseurs en projectleiders, verbindt en faciliteert hen bij de aanpak en uitvoering van projecten. Daarbij stuurt hij/zij binnen de afgesproken financiële kaders en bewaakt de juiste bestuurlijke routing. De juiste kandidaat is ervaren met het (samen) werken met zelfstandige professionals, met uiteindelijk een gemeenschappelijk resultaat als uitkomst.

De nieuwe directeur:

 • beschikt over een relevant netwerk en beweegt zich als verbinder, daarin soepel.
 • is diplomatiek, heeft gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en beschikt ook over zakelijke en ondernemende kwaliteiten.
 • is extern duidelijk zichtbaar daar waar nodig, maar weet ook de rol en posities van andere stakeholders in het netwerk voor het voetlicht te brengen.
 • heeft inzicht in en houdt overzicht van wat er in het netwerk en daarbuiten gebeurt, stimuleert en neemt actie en pakt kansen daar waar nodig.
 • begrijpt de dynamiek van een netwerkorganisatie en beschikt over het vermogen om daarop invloed uit te oefenen.
 • is bekend met financiering door middel van subsidies.

De directeur werkt zelfstandig (op basis van mandatering en procuratie), is flexibel qua inzet en werktijden, beschikt over een sterk aanpassings- en zelfreflecterend vermogen. De directeur verbindt zich via een ‘overeenkomst van opdracht’ aan de stichting Greenport West-Holland. Geboden wordt een (senior) tarief, in overleg vast te stellen. Er is dus geen sprake van een dienstverband. Dit vraagt een hoge mate van commitment aan de opdracht. Vooralsnog gaat het om 4-5 dagen per week voor een periode van tenminste twee jaar. Het stichtingsbestuur is opdrachtgever en ‘beoordeelt’ binnen de overeengekomen opdracht, het functioneren van de directeur. Greenport West-Holland is gevestigd in Zoetermeer.

Taken en (eind)verantwoordelijkheden:

 • Het in samenspraak met programmaregisseurs opstellen, uitvoeren en evalueren van het jaarplan, jaaroverzicht en meerjarenplan.
 • Het verkrijgen van bijdragen en subsidies voor het in stand houden van de netwerkorganisatie en uitvoering van projecten.
 • Financiële en inhoudelijke verslaglegging van activiteiten en projecten die onder de vlag van Greenport West-Holland worden uitgevoerd.
 • Het faciliteren en instandhouden van het netwerk.
 • Het actief onderhouden van contacten met de belangrijkste stakeholders.
 • Het samenstellen en functioneren van het programmabureau.
 • Het voorbereiden en uitvoeren van vergaderingen en bijeenkomsten van het stichtingsbestuur, het algemeen bestuur en de Greenboard.
 • Het voorzitten van c.q. deelnemen aan diverse overleggen.
 • Het in- en extern vertegenwoordigen van Greenport West-Holland.
 • Alle andere werkzaamheden die zichtbaar bijdragen aan het doel van de Greenport West-Holland.


Meer informatie?
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Robert Douma (interim programmamanager) op 06 – 52 68 47 01. Een uitgebreider profiel staat op de website van de Greenport West-Holland. Geïnteresseerden kunnen hun motivatie en cv vóór 24 november a.s. sturen naar robert.douma@greenportwestholland.nl. Na ontvangst van alle reacties vindt een schriftelijke voorselectie plaats. De overgebleven kandidaten worden uitgenodigd voor twee gespreksronden en een kennismakingsgesprek.

Bron:

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie