Betalingsregelingen en kwijtschelden belasting

Betalingsregelingen en kwijtschelden belasting

Met regelmaat publiceren wij op Goedemorgen artikelen van RWV Advocaten uit Leiden. In deze artikelen bespreken de specialisten van RWV verschillende onderwerpen die ook ondernemers in de glastuinbouw aangaan. Dit keer advocaat Martijn Hoving over betalingsregelingen en kwijtschelding van belastingen voor ondernemers door de Belastingdienst.

Uit gegevens van de Belastingdienst per 15 januari 2024, blijkt dat er medio januari van dit jaar 178.000 ondernemers waren met een betalingsregeling bij de Belastingdienst voor een totale schuld van 11,5 miljard euro. Van alle ondernemers met een betalingsregeling komt iets minder dan 70% de regeling na. De overige 30% bestaat uit ondernemers die in het geheel nog niets hebben afgelost of die met achterstanden kampen. Bij deze ondernemers kan de regeling ingetrokken worden.

Intrekken van betalingsregelingen door de Belastingdienst
Voor iets meer dan 20.000 ondernemers van de categorie met achterstanden op de betalingsregeling gaat het om bedrijven in het midden- of grootbedrijf. In het midden- en grootbedrijf is bovendien bij ruim 17.000 ondernemers de betalingsregeling inmiddels ingetrokken. Vanaf begin juli 2023 is de Belastingdienst namelijk gestart met het intrekken van regelingen bij ondernemers die de regeling niet nakomen.

Heel voortvarend gaat de Belastingdienst nog niet te werk met de invordering; enerzijds om ondernemers toch nog een kans te geven om zelf met een oplossing te komen, anderzijds wegens personeelskrapte bij de Belastingdienst. Duidelijk is wel dat het prioriteit heeft bij de Belastingdienst. In de brief van de staatsecretaris aan de Tweede Kamer van 7 februari 2024 wordt onder meer opgemerkt: “Het is voor de geloofwaardigheid en doortastendheid van de Belastingdienst en, hieraan gekoppeld, de compliance van burgers en bedrijven, essentieel dat de Belastingdienst in de breedte gevolg kan geven aan het intrekken van de betalingsregelingen. Specifiek voor de afhandeling van de coronabelastingschulden is hiervoor voor 2024 budget toegekend.”

Kun je als ondernemer je betalingsregelingen bij de Belastingdienst niet meer nakomen?
Ondernemers die hun betalingsregelingen niet (meer) kunnen nakomen zijn voor het waarborgen van hun continuïteit aangewezen op de kwijtscheldingsmogelijkheden. Met de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) en het door de Belastingdienst gevoerde beleid ten aanzien van akkoorden, zijn die mogelijkheden de afgelopen jaren verruimd. Tot 1 april 2024 was het zelfs zo dat de Belastingdienst genoegen nam met eenzelfde percentage als de gewone schuldeisers kregen; die tijdelijke versoepeling is inmiddels van de baan.

Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)
De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is op 1 januari 2021 in werking getreden In Nederland. Het doel van de WHOA is om het voor ondernemers in financiële moeilijkheden gemakkelijker te maken om een onderhands akkoord te bereiken met hun schuldeisers en aandeelhouders, zonder dat daarvoor direct een faillissement nodig is. Met deze wet kunnen ondernemingen een dwangakkoord aanbieden aan hun schuldeisers en aandeelhouders. Als het akkoord wordt goedgekeurd door de rechter, is het bindend voor alle betrokken partijen, inclusief eventuele tegenstemmers. Op deze manier biedt de WHOA een wettelijk kader voor het herstructureren van schulden, met als uiteindelijk doel het voortbestaan van de onderneming te waarborgen.

Heb je als ondernemer aanzienlijke belastingschulden en wil je een faillissement voorkomen? Of heb je als ondernemer moeite met het nakomen van jouw betalingsregelingen bij de Belastingdienst en wil je weten welke opties er nog mogelijk zijn om deze schulden te verminderen? Neem contact op met een van de insolventierecht advocaten van RWV. Of schrijf je in voor de masterclass ‘Sanering en de fiscus: wat zijn de mogelijkheden?’ op dinsdag 21 mei 2024.

Bron:

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie