Ruimte in CO2-gebruik meeverhuizen naar 2024

Ruimte in CO2-gebruik meeverhuizen naar 2024

Bedrijven die in het CO2-sectorsysteem onder het plafond blijven, kunnen die ruimte meenemen naar het volgende jaar om een mogelijke overschrijding van het plafond in dat jaar te compenseren. Dit principe heet banking. Van de overschrijding in 2021 is alle gecreëerde banking ruimte van 2018, 2019 en 2020 al afgetrokken. De grote ruimte die ontstaat in 2022 kan dus mee worden genomen naar 2023 en 2024.

De glastuinbouwsector heeft afspraken gemaakt met de Rijksoverheid om de CO2-uitstoot van de sector te verminderen. Met de CO2-regeling en subsidies voor verduurzaming en innovatie werken de sector en de overheid samen aan de klimaatdoelen. En aan een toekomstbestendige sector. Ook is de CO2-regeling een tegenprestatie voor een lagere energiebelasting voor de glastuinbouw.

Glastuinbouwbedrijven die meedoen aan het CO2-sectorsysteem, betalen een heffing over het jaar 2021. Dit omdat de CO2-uitstoot van deze bedrijven hoger uitviel dan het afgesproken emissieplafond. De overschrijding van het plafond kwam vooral doordat de aardgasgestookte warmtekrachtkoppeling-installaties (wkk’s) meer elektriciteit produceerden dan de jaren ervoor.

Bron: Glastuinbouw Nederland

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie