'Voorkomen is altijd beter...'

29-08-2017    09:57   |    Wouter van der Meijde

Een weblog van Wouter van der Meijde. Hij werkt als trainer bij uitzendbureau Perflexxion. Deze blog heeft Van der Meijde exclusief geschreven voor de GroenteNetten en de SierteeltNetten.

Enig idee wat verzuimende medewerkers uw bedrijf kosten? En hoe weet u eigenlijk of een medewerker die zich ziek meldt ook écht ziek is? Volgens arbodienstverleners in Nederland mankeert in ruim de helft van alle gevallen van ziekteverzuim de werknemer medisch gezien niets. Er wordt ook gezegd dat dit percentage hoger is…Toch is er altijd wel iets aan de hand.

De groep die fraudeert, is maar klein. Verzuim is dus lang niet altijd ziekteverzuim. Het goede nieuws is dat verzuim is te beïnvloeden. Meer aandacht voor de achterliggende oorzaken en het welzijn van medewerkers, door u als werkgever of direct leidinggevende, kan het gemiddelde verzuim verlagen. En dat kan u een behoorlijke besparing opleveren. Voorkomen is tenslotte altijd beter dan genezen!

Een paar feiten:
• Per jaar verzuimt 45% van de werknemers;
• Gemiddeld ziekteverzuimpercentage Nederland: 3,9% (2016);
• 22% van het verzuim is werk gerelateerd;
• 65% van werk gerelateerd verzuim is psychisch;
• Belangrijkste reden in het werk die leidt tot het ontstaan van de klachten: werkdruk en -stress;
• 20% van de werknemers zegt dat de leidinggevende geen oog heeft voor zijn/haar welzijn;
• Drie op de vijf werknemers vinden het prima om door hun werkgever gestimuleerd te worden om hun leefstijl en vitaliteit op peil te houden.

Preventiemaatregelen
Als werkgever kunt u de volgende preventieve maatregelen nemen om de verzuimdrempel te verhogen en het daadwerkelijke verzuim terug te dringen:
• Verwachtingen en procedures rond verzuim duidelijk uitleggen aan alle betrokkenen;
• Het bespreekbaar maken van goede arbeidsomstandigheden en een prettig en veilig werkklimaat;
• Het hebben (en naleven!) van een goed verzuimbeleid;
• Goed en regelmatig contact met en échte aandacht voor de werknemer;
• Training geven aan leidinggevenden over onder meer verzuimpreventie, (de kwaliteit van) verzuimgesprekken, gesprekstechnieken en het motiveren van medewerkers;
• Maak de procedure voor het ziekmelden niet te makkelijk;
• Betrek medewerkers bij verbeterprocessen (dat vergroot de betrokkenheid);
• Investeer in opleidingsmogelijkheden voor het personeel zodat medewerkers gemotiveerd blijven;
• Houd als werkgever rekening met een goede werk-privébalans.

Met het tegengaan van ziekteverzuim valt veel te winnen!


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Je komt ons ook overal tegen!

Wist je dat de nieuwsbrief van Goedemorgen geoptimaliseerd is voor je smartphone? Dus je kunt jouw tuinbouwnieuws dus echt overal lezen. Of...