Johan Osinga naar ministerie LNV

18-07-2018    14:36   |    Goedemorgen

Ir. J.M. (Johan) Osinga wordt directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 september.

Johan Osinga is sinds 2015 algemeen directeur/provinciesecretaris bij de Provincie Overijssel. Daarvoor was hij bij de provincie directeur Strategie. Eerder vervulde hij diverse functies bij het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Zo was hij onder andere directeur bij de directie Visievorming, ontwerp en strategie en tevens projectdirecteur Nota Ruimte.

Johan Osinga studeerde Cultuurtechniek aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. De benoeming van Johan Osinga is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Biobest Group en DCM over PMV®-01

In heel wat tomaten producerende landen in Europa arriveren nu de eerste planten voor het nieuwe seizoen in de serres. Een ideaal moment...

Cannabis nu legaal in Canada

Het is zover. Canada is het tweede land ter wereld waar cannabis legaal te koop is. Deze voorheen 'verboden' teelt is bezig met een opmars,...