Johan Osinga naar ministerie LNV

18-07-2018    14:36   |    Goedemorgen

Ir. J.M. (Johan) Osinga wordt directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 september.

Johan Osinga is sinds 2015 algemeen directeur/provinciesecretaris bij de Provincie Overijssel. Daarvoor was hij bij de provincie directeur Strategie. Eerder vervulde hij diverse functies bij het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Zo was hij onder andere directeur bij de directie Visievorming, ontwerp en strategie en tevens projectdirecteur Nota Ruimte.

Johan Osinga studeerde Cultuurtechniek aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. De benoeming van Johan Osinga is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Video FlowerTrials 2018: Takii

Tijdens de FlowerTrials, dat plaatsvond van 12 tot en met 15 juni, openden zestig veredelaars in het Westland, de regio Aalsmeer en het...

Blog: 'Zien is kopen'

Een weblog van Joost Joling. Hij is hoofd Bemiddelingsbureau Planten bij sierteeltmarktplaats Plantion. Zijn blog is exclusief geschreven...